چگونه پیام واتساپ را بدون خوردن تیک آبی آن بخوانیم؟ شاید برایتان پیش آمده باشد که شخصی ناشناس و یا مزاحم به شما پیام داده باشد و بخواهید بدون آن که شخص مورد نظر متوجه شود پیام های او را بخوانید و پیام ها تیک آبی نخورد. باید به شما بگوییم واتس آپ این امکان را در اختیار شما گذاشته است تا پیام های دیگران را یواشکی بدون آن که تیک آبی بخورد بخوانید.

پیام های واتسآپ را یواشکی بدون آن که تیک آبی بخورد بخوانید.

چگونه پیام واتساپ را بدون خوردن تیک آبی آن بخوانیم؟

وارد واتس آپ شوید و بر روی سه نقطه گوشه صفحه بزنید در صفحه ای که برای تان باز می شود بر روی گزینه setting بزنید و وارد تنظیمات شوید.

پیام های واتساپ را یواشکی بدون آنکه تیک آبی بخورد بخوانید

سپس گزینه Account را بزنید و در این مرحله وارد بخش Privacy شوید. بعد از وارد شدن به این قسمت در انتها گزینه ای با عنوان Read receipts وجود دارد. این گزینه را فعال کنید. بعد از این کار پیام های هر شخصی را که بخوانید برای او تیک آبی نخواهد خورد.

چگونه پیام واتساپ را بدون خوردن تیک آبی آن بخوانیم؟

پیام های واتساپ را یواشکی بدون آنکه تیک آبی بخورد بخوانید

چگونه پیام واتساپ را بدون خوردن تیک آبی آن بخوانیم؟